Zeeklassen

Zeeklassen

Mountainbikearrangement

mountainbike

Het ontstaan van 'De Zeekameel'

Vermoeide, getekende maar gelukkige lijven bij elkaar
Zware last van de schouders.
Bloed, zweet en tranen van geluk
Vertegenwoordigen hier de inzet van velen,
Maar niet zonder resultaat.
Hij staat er, De zeekameel.

Zeekameel, je bent een gebouw met een rijk verleden
Uit een hoop stenen in de verwoeste gewesten omgebouwd tot veldhospitaal,
Je eerste sociale functie.
In een later stadion omgevormd tot Hotel L’Yser en deels tot bakkerij,
Kleinshandelszaken en woongelegenheden,
Dit alles getorst door je oersterke oude fundamenten.
Om tenslotte herboren te worden
Als een lichtend schip in de dorpskern Lombardsijde.

Op de rand van duin en polder
En toch zo aangenaam dicht bij zee
Werd jij als bestaande complex door zeer vele handen
Gebroken, gekneed en heringericht om tenslotte
Als een met liefde verwekt kind hier opnieuw je plaats in te nemen
Als het ware te verrijzen uit het niets.

Als lichtend schip wacht je een boeiende toekomst
Vol van uitdagingen voor de nieuwe eigenaars uitbaters
Lieselotte en Bart en waarom Minne niet.
Het werk zal echter nooit af zijn,
De evolutie der tijden brengt steeds nieuwe verwachtingen met zich
De liefde voor de vakantieganger, bezoeker, in al zijn mens zijn,
Val vanaf vandaag primeren en een constante zijn
In het verder leven van De Zeekameel

Waarde bezoeker en gast die zal genieten van dit vakantieverblijf
Dit is een gebouw die respect vraagt en verdient.
De vele handen die dit gerealiseerd hebben
Zullen er u zeer dankbaar voor zijn
Zo kan en zal dit vakantieverblijf een thuis worden voor velen.

Het ga je goed Zeekameel.

Andreas
Juli 2005