Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden in De Zeekameel
 2. Bijzondere verblijfsvoorwaarden zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.
  Naast de prijslijst maken zij deel uit van de algemene verblijfsvoorwaarden.
 3. De periode van het verblijf en het aantal deelnemers worden bepaald in de reservatieovereenkomst.
 4. De prijs werd bepaald bij de reserveringsaanvraag op basis van de door de groep verstrekte gegevens.
  Indien BART OF LIESELOTTE vaststellen dat de groep niet aan de voorwaarden voor de opgegeven prijscategorie voldoet zal deze worden aangepast.
  De uitbater heeft het recht een prijsverhoging door te voeren bij een stijging van haar kost van grondstoffen of energie met minstens 10 %, een stijging van de voedselkost met minstens 10 % of een stijging van de loonkost met minstens 10 %. De uitbater informeert de groep hiervan uiterlijk één week voor de aanvang van het verblijf.
  Wij verwijzen hiervoor naar de gezondheidsindex.
 5. Voor ieder verblijf wordt een minimum aantal deelnemers aangerekend. Deze aantallen zijn bepaald in het huishoudelijk reglement.
 6. Facturatie
  • Bij reservering ontvangt de klant een voorschotfactuur voor een bedrag van 1000 € . Bij het betalen van uw voorschotfactuur verbindt u zich met de algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement . 
  • Na het verblijf volgt de saldofactuur. Wij houden daarbij rekening met punt 1 van het huishoudelijk reglement.
 7. Betalingswijze
  • Het betalen van de voorschotfactuur bevestigt de reserveringsaanvraag. Deze betaling dient te gebeuren ten laatste 30 dagen na factuurdatum. Indien de vervaldatum niet wordt gerespecteerd vervalt de reserveringsaanvraag.
  • De saldofactuur op het einde van het verblijf dient betaald te worden ten laatste 30 dagen na factuurdatum.
 8. Annulering
  • Onder annulering wordt het volledig afzeggen van het verblijf begrepen. Een annulering kan enkel schriftelijk gebeuren.
  • Naargelang het tijdstip van annulering zullen volgende kosten in rekening worden gebracht :
   • tot 6 maand voor het verblijf : het voorschot van 1000 €
   • tot 3 maand voor datum van aankomst : 25 % van het voorziene totaalbedrag
   • tot 2 maand voor datum van aankomst : 50 % van het voorziene totaalbedrag
   • vanaf 1 maand voor datum van aankomst : 100 % van het voorziene totaalbedrag
 9. Minder bezetting:
  Indien minder deelnemers komen opdagen gelden de afspraken uit het huishoudelijk reglement.
 10. Ten laatste 1 maand voor verblijf moet het exacte aantal personen voor overnachtingen en maaltijden worden doorgegeven.
  Op dit aantal zal de eindafrekening gebaseerd worden.
  Eventuele bijkomende overnachtingen en maaltijden zullen bijgerekend worden.
 11. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle reserveringsaanvragen vanaf 1 september 2019.